תוכניות

אימונים

Know your

Destination

התוכנית החודשית

בשיפור מתמיד :

אוגוסט 2024

סיימנו חודש כבד וקיבלנו תמונת מצב לגבי היכולות שלנו בתרגילי הבסיס, הרבה שיאים נשברו החודש והיה כיף לראות את זה! מפה אנחנו הולכים להמשיך לתוכנית שתשלב בתוכה כמה מרכיבים: 1. עבודה עם אחוזים – אנחנו נעלה מעט את הנפח של התרגילים הגדולים ונעבוד באחוזים מהחזרה הכבדה. 2. ימי "כושר כללי" – ימים שבהם נתמקד ביכולת שלנו לייצר עבודה בגיוון ואתגרים שונים במטקונים ארוכים. 3. עבודת פלג גוף עליון ממוקדת – ימים בהם נמקד את כל עבודת הכוח סביב פלג גוף העליון כדי לחזק ולשפר יכולות כמו מתח, מקבילים ושכיבות סמיכה. 4. תרגילי ג'וקר - תרגיל שתצטרכו להשלים 100 חזרות ממנו במהלך האימון, תוכלו לחלק את העבודה איך שתרצו. יש לנו תוכנית סופר מעניינת, תבחרו את ימי האימון שלכם בחכמה ואם אתם לא בטוחים תתייעצו עם המאמנים – התוכנית יחסית מגוונת ולכן העיקר הוא להגיע לרמת מאמץ גבוהה בכל אימון, תוך שמירה על טכניקה וכמו תמיד, חשוב לתעד את משקלי העבודה ולנסות לדחוף משבוע לשבוע! *השבוע האחרון של החודש ישמש כדילואד לפני התוכנית הבאה חלוקה לימים: א' - Push + Pull ב' - Front Squat ג' - Metcon ד' - Deadlift ה' - Push + Pull ו' - Back Squat ש' - Metcon

ראשון

Push + Pull

שני

Front Squat

שלישי

Metcon

רביעי

Deadlift

חמישי

Push + Pull

שישי

Back Squat

שבת

Metcon

אוגוסט 2024

סיימנו חודש כבד וקיבלנו תמונת מצב לגבי היכולות שלנו בתרגילי הבסיס, הרבה שיאים נשברו החודש והיה כיף לראות את זה! מפה אנחנו הולכים להמשיך לתוכנית שתשלב בתוכה כמה מרכיבים: 1. עבודה עם אחוזים – אנחנו נעלה מעט את הנפח של התרגילים הגדולים ונעבוד באחוזים מהחזרה הכבדה. 2. ימי "כושר כללי" – ימים שבהם נתמקד ביכולת שלנו לייצר עבודה בגיוון ואתגרים שונים במטקונים ארוכים. 3. עבודת פלג גוף עליון ממוקדת – ימים בהם נמקד את כל עבודת הכוח סביב פלג גוף העליון כדי לחזק ולשפר יכולות כמו מתח, מקבילים ושכיבות סמיכה. 4. תרגילי ג'וקר - תרגיל שתצטרכו להשלים 100 חזרות ממנו במהלך האימון, תוכלו לחלק את העבודה איך שתרצו. יש לנו תוכנית סופר מעניינת, תבחרו את ימי האימון שלכם בחכמה ואם אתם לא בטוחים תתייעצו עם המאמנים – התוכנית יחסית מגוונת ולכן העיקר הוא להגיע לרמת מאמץ גבוהה בכל אימון, תוך שמירה על טכניקה וכמו תמיד, חשוב לתעד את משקלי העבודה ולנסות לדחוף משבוע לשבוע! *השבוע האחרון של החודש ישמש כדילואד לפני התוכנית הבאה חלוקה לימים: א' - Push + Pull ב' - Front Squat ג' - Metcon ד' - Deadlift ה' - Push + Pull ו' - Back Squat ש' - Metcon

ראשון

Push + Pull

שני

Front Squat

שלישי

Metcon

רביעי

Deadlift

חמישי

Push + Pull

שישי

Back Squat

שבת

Metcon

התוכניות היומיות

מתכוננים לבאות :

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
קרוספיט
הנפות אולימפיות
קבוצת ריצה
פאוורבילדינג
אינטנס

קרוספיט 160724

Warm Up : 2-3 Rounds : 10 SA Upright Row (Each) 10 Squat Rot. 5/5 Strength: Front Squat 2x4 1-2 RIR 2x3 1-2 RIR 1x2 1-2 RIR Metcon: In A 15min Window, Complete: 2 Rounds: 50 Russian Swings* 32/24 50 HRPU In Remaining Time - Max Strict Pull Ups/Ring Rows *Do Goblet Squats If You Trained Yesterday

קרוספיט 160724

Warm Up : 2-3 Rounds : 10 SA Upright Row (Each) 10 Squat Rot. 5/5 Strength: Front Squat 2x4 1-2 RIR 2x3 1-2 RIR 2×1 1-2 RIR Metcon: In A 15min Window, Complete: 2 Rounds: 50 Russian Swings* 32/24 50 HRPU In Remaining Time - Max Strict Pull Ups/Ring Rows *Do Goblet Squats If You Trained Yesterday

קרוספיט 170724

Warm Up: Warm Up: 1:00 Alt Groiners 1:00 No Push Up Burpees Into... 3 Sets: (5:00 CAP) 8 Broomstick Shoulder Rotations 10 Alt. Cossack Squats Strength: 15min Volume Acc.: 7-9 T&G Push Press (2sec Top) 1-2 RIR 8-12 Single Arm DB Row (Each) 1-2 RIR 12-15 Banded Face Pulls 1-2 RIR Metcon: For Time: 100 DB Alt. Lunges 22.5/15 *EMOM Includes 0:00 - 4 Alt. Hang DB Squat Cleans

קרוספיט 170724

Warm Up: Warm Up: 1:00 Alt Groiners 1:00 No Push Up Burpees Into... 3 Sets: (5:00 CAP) 8 Broomstick Shoulder Rotations 10 Alt. Cossack Squats Strength: 15min Volume Acc.: 7-9 T&G Push Press (2sec Top) 1-2 RIR 8-12 Single Arm DB Row (Each) 1-2 RIR 12-15 Banded Face Pulls 1-2 RIR Metcon: For Time: 100 DB Alt. Lunges 22.5/15 *EMOM Includes 0:00 - 4 Alt. Hang DB Squat Cleans

קרוספיט 180724

Warm Up: 3 Rounds: 20 Plate Hops 10 Plate Ground to OH 6 Thrusters Metcon: 30min To Complete: 21-15-9 Thrusters 45/35 T2B Burpees In Remaining AMRAP: 400m Run 30 Air Squats 30 Sit-Ups Acc.: 3-5 Rounds: 10 V-Ups Max UB Wide Pull Ups (Banded/Ring Rows)

קרוספיט 180724

Warm Up: 3 Rounds: 20 Plate Hops 10 Plate Ground to OH 6 Thrusters Metcon: 30min To Complete: 21-15-9 Thrusters 45/35 T2B Burpees In Remaining AMRAP: 400m Run 30 Air Squats 30 Sit-Ups Acc.: 3-5 Rounds: 10 V-Ups Max UB Wide Pull Ups (Banded/Ring Rows)

קרוספיט 190724

Warm Up : 5min AMRAP : 10 Standing Leg Swings 10 Band Pull A Part Strength: 20min Volume Acc.: 8-10 Bench Press 1-2 RIR 10-15 KB'S Toe Elevated RDL 1-2 RIR 15-20 Banded Biceps Curls 1-2 RIR Metcon: 7min AMRAP - Go All Out: Double KB Clean 24/16

קרוספיט 190724

Warm Up : 5min AMRAP : 10 Standing Leg Swings 10 Band Pull A Part Strength: 20min Volume Acc.: 8-10 Bench Press 1-2 RIR 10-15 KB'S Toe Elevated RDL 1-2 RIR 15-20 Banded Biceps Curls 1-2 RIR Metcon: 7min AMRAP - Go All Out: Double KB Clean 24/16

קרוספיט 200724

Warm Up : 400m Run 2-3 Rounds : 10 Around The World (5/5) 20-30sec Piageon Stretch (Each) 10 Shoulder Taps Strength: 4-8 Quality Sets: 12-16 KB'S Reverse Lunges Max UB Strict HSPU *HSPU Scaling Options: - Elevated HSPU - Pike HSPU - Push Ups (5-10) Metcon: For Time: 800m Run 30 Double KB Snatch 24/16 30 C2B *15min Cap

קרוספיט 200724

Warm Up : 400m Run 2-3 Rounds : 10 Around The World (5/5) 20-30sec Piageon Stretch (Each) 10 Shoulder Taps Strength: 4-8 Quality Sets: 12-16 KB'S Reverse Lunges Max UB Strict HSPU *HSPU Scaling Options: - Elevated HSPU - Pike HSPU - Push Ups (5-10) Metcon: For Time: 800m Run 30 Double KB Snatch 24/16 30 C2B *15min Cap

קרוספיט 210724

Warm Up: 5min AMRAP: 12 Bear Stance Shoulder Taps 12 Alt. Cossack Squats 8 Single Arm DB High Pull (Each) Strength: 15min Volume Acc.: 8-12 Deficit Push Ups 5-7 Strict Pull Ups (Weighted)/3 Eccentric Pull Ups 8-10 SA DB Arnold Press (Each) *1-2 RIR For All Metcon: 14min EMOM: 1st - 45sec Max Goblet Lunge-Lunge-Squat 22.5/15 2nd - 45sec Max Alt. DB Hang Power Clean 22.5/15

קרוספיט 210724

סיימנו חודש כבד וקיבלנו תמונת מצב לגבי היכולות שלנו בתרגילי הבסיס, הרבה שיאים נשברו החודש והיה כיף לראות את זה! מפה אנחנו הולכים להמשיך לתוכנית שתשלב בתוכה כמה מרכיבים: 1. עבודה עם אחוזים – אנחנו נעלה מעט את הנפח של התרגילים הגדולים ונעבוד באחוזים מהחזרה הכבדה. 2. ימי "כושר כללי" – ימים שבהם נתמקד ביכולת שלנו לייצר עבודה בגיוון ואתגרים שונים במטקונים ארוכים. 3. עבודת פלג גוף עליון ממוקדת – ימים בהם נמקד את כל עבודת הכוח סביב פלג גוף העליון כדי לחזק ולשפר יכולות כמו מתח, מקבילים ושכיבות סמיכה. 4. תרגילי ג'וקר - תרגיל שתצטרכו להשלים 100 חזרות ממנו במהלך האימון, תוכלו לחלק את העבודה איך שתרצו. יש לנו תוכנית סופר מעניינת, תבחרו את ימי האימון שלכם בחכמה ואם אתם לא בטוחים תתייעצו עם המאמנים – התוכנית יחסית מגוונת ולכן העיקר הוא להגיע לרמת מאמץ גבוהה בכל אימון, תוך שמירה על טכניקה וכמו תמיד, חשוב לתעד את משקלי העבודה ולנסות לדחוף משבוע לשבוע! *השבוע האחרון של החודש ישמש כדילואד לפני התוכנית הבאה חלוקה לימים: א' - Push + Pull ב' - Front Squat ג' - Metcon ד' - Deadlift ה' - Push + Pull ו' - Back Squat ש' - Metcon Warm Up: 5min AMRAP: 12 Bear Stance Shoulder Taps 12 Alt. Cossack Squats 8 Single Arm DB High Pull (Each) Strength: 15min Volume Acc.: 8-12 Deficit Push Ups 5-7 Strict Pull Ups (Weighted)/3 Eccentric Pull Ups 8-10 SA DB Arnold Press (Each) *1-2 RIR For All Metcon: 14min EMOM: 1st - 45sec Max Goblet Lunge-Lunge-Squat 22.5/15 2nd - 45sec Max Alt. DB Hang Power Clean 22.5/15

קבוצת ריצה 210724

45 min Run- 20 min Medium Run 20 min Fast 5 min Cool Down Homework: 5-10 KM Medium שבוע הבא מדידה

קבוצת ריצה 210724

45 min Run- 20 min Medium Run 20 min Fast 5 min Cool Down Homework: 5-10 KM Medium שבוע הבא מדידה

הנפות אולימפיות 210724

Snatch: 3 Waves: 3 Reps @55-60% 2 Reps @60-65% 1 Reps @70-75% Clean & Jerk: 3 Waves: 3 Reps @55-60% 2 Reps @60-65% 1 Reps @70-75% כל גל מורכב מסט של 3-2-1 חזרות. מעלים משקל בכל גל ונשארים בטווח האחוזים.

הנפות אולימפיות 210724

Snatch: 3 Waves: 3 Reps @55-60% 2 Reps @60-65% 1 Reps @70-75% Clean & Jerk: 3 Waves: 3 Reps @55-60% 2 Reps @60-65% 1 Reps @70-75% כל גל מורכב מסט של 3-2-1 חזרות. מעלים משקל בכל גל ונשארים בטווח האחוזים.

קרוספיט 220724

Warm Up: 200m Run 15 Sit-Ups 8 Lunge-Lunge-Squat 20 Plate Ground to Overhead (2sec Top) 100m Run 20 Cat Cows 10 Front Squats With 3sec Pause Joker: 100 Reps Of 90 Degree Lateral Raises Strength: Front Squats 7-7 65-75% 5-5 70-80% Metcon: 5 Rounds For Time: 13 C2B 13 Burpees 13 KBS (A) 24/16 *15min Time Cap

קרוספיט 220724

Warm Up: 200m Run 15 Sit-Ups 8 Lunge-Lunge-Squat 20 Plate Ground to Overhead (2sec Top) 100m Run 20 Cat Cows 10 Front Squats With 3sec Pause Joker: 100 Reps Of 90 Degree Lateral Raises Strength: Front Squats 7-7 65-75% 5-5 70-80% Metcon: 5 Rounds For Time: 13 C2B 13 Burpees 13 KBS (A) 24/16 *15min Time Cap

פאוורבילדינג 220724

5min AMRAP 10 Prone Swimmers 10 Alt Downdog TT 10 Alt Samson Lunges TGU Star with Progression+Technique work 15min Time window 2 Each Hand If you feel comfortable- increase the weight Squat+Pull 3 Sets 12-15 Goblet Cyclist Pulse Squat 12-15 BB Upright Row Core+Hinge 4-5 Sets 6-8 BB Rollout 6-8 SL Wall Support RDL Finisher 3-4 Sets 20-30sec Wall Sit Addact Bias with FoamRoller 16-20 DeadBug Slow and Controlled 16-20 Side Crunches AHAP

פאוורבילדינג 220724

5min AMRAP 10 Prone Swimmers 10 Alt Downdog TT 10 Alt Samson Lunges TGU Star with Progression+Technique work 15min Time window 2 Each Hand If you feel comfortable- increase the weight Squat+Pull 9min EMOM 1st- 12-15 Goblet Cyclist Pulse Squat 2nd- 12-15 BB Upright Row Core+Hinge 3-4 Sets 6-8 BB Rollout 6-8 SL Wall Support RDL Finisher 3-4 Sets 20-30sec Wall Sit Addact Bias with FoamRoller 16-20 DeadBug Slow and Controlled 16-20 Side Crunches AHAP

קרוספיט 230724

Warm Up: 3 Rounds: 10 Alt. Samson Stretch 20 Deficit Calf Raises (On Plate) 10 RBM Metcon: 25min AMRAP: 10 Thrusters 45/35 10 DB'S Rengade Rows 22.5/15 10 No Push Up Burpees *E5MOM Includes 0:00 - 200m Run Cash Out: 3 Sets: 10 V-Ups 14 Russian Twists

קרוספיט 230724

Warm Up: 3 Rounds: 10 Alt. Samson Stretch 20 Deficit Calf Raises (On Plate) 10 RBM Metcon: 25min AMRAP: 10 Thrusters 45/35 10 DB'S Rengade Rows 22.5/15 10 No Push Up Burpees *E5MOM Includes 0:00 - 200m Run Cash Out: 3 Sets: 10 V-Ups 14 Russian Twists

קרוספיט 240724

Warm Up: 3 Rounds: 10 Scap Pull-Ups 4 BB Good Mornings 4 Slow Motion Deadlifts Joker: 100 Reps Of Band Pull A Parts Strength: Deadlifts 7-7 65-75% 5-5 70-80% Metcon: For Time: 45-30-15 D-Ball Squats 40/30 *15 T2B + 15 Burpees After Each Set *14min Cap

קרוספיט 240724

Warm Up: 3 Rounds: 10 Scap Pull-Ups 4 BB Good Mornings 4 Slow Motion Deadlifts Joker: 100 Reps Of Band Pull A Parts Strength: Deadlifts 7-7 65-75% 5-5 70-80% Metcon: For Time: 45-30-15 D-Ball Squats 40/30 *15 T2B + 15 Burpees After Each Set *14min Cap

קרוספיט 250724

Warm Up: 5min AMRAP : 10 Sholder CAR (Each) 10 RBM Strength: 15min Volume Acc.: 8-12 Deficit Ring Rows 5-7 Deficit Pike Push Ups 3-5 Strict Chin-Ups (Weighted/Banded) *1-2 RIR For All Metcon: 15min AMRAP: 10 Deadlifts/Front Squats/Back Squats 60/40 300m Run *Choose Variation And Stick To It.

קרוספיט 250724

Warm Up: 5min AMRAP : 10 Sholder CAR (Each) 10 RBM Strength: 15min Volume Acc.: 8-12 Deficit Ring Rows 5-7 Deficit Pike Push Ups 3-5 Strict Chin-Ups (Weighted/Banded) *1-2 RIR For All Metcon: 15min AMRAP: 10 Deadlifts/Front Squats/Back Squats 60/40 300m Run *Choose Variation And Stick To It.

קרוספיט 270724

Warm Up : 2-3 Rounds : 10 Bear Stance Shoulder Taps 20sec Passive Hang 5 Thoracic Rotations (Each) Metcon: "Kalsu"" 100 Thrusters 45/35 *EMOM - 5 Burpees *20min Cap Cash Out: 100 Ring Rows

קרוספיט 270724

Warm Up : 2-3 Rounds : 10 Bear Stance Shoulder Taps 20sec Passive Hang 5 Thoracic Rotations (Each) Metcon: "Kalsu"" 100 Thrusters 45/35 *EMOM - 5 Burpees *20min Cap Cash Out: 100 Ring Rows

קרוספיט 280724

Warm Up: 5min AMRAP: 12 Bear Stance Shoulder Taps 12 Alt. Cossack Squats 8 Single Arm DB High Pull (Each) Strength: 15min Volume Acc.: 4-6 Box Dips (Weighted)/10-12 Jacksons 5-7 Strict Pull Ups (Weighted)/3 Eccentric Pull Ups 8-10 SA DB Bent Over Row (Each) *1-2 RIR For All Metcon: 13min AMRAP: 5 Fast Burpees Over The Bar 10 Push Press 45/30 15/20/25/30 Etc. Air Squat

קרוספיט 280724

Warm Up: 5min AMRAP: 12 Bear Stance Shoulder Taps 12 Alt. Cossack Squats 8 Single Arm DB High Pull (Each) Strength: 15min Volume Acc.: 4-6 Box Dips (Weighted)/10-12 Jacksons 5-7 Strict Pull Ups (Weighted)/3 Eccentric Pull Ups 8-10 SA DB Bent Over Row (Each) *1-2 RIR For All Metcon: 13min AMRAP: 5 Fast Burpees Over The Bar 10 Push Press 45/30 15/20/25/30 Etc. Air Squat

קבוצת ריצה 280724

TEST 5\8\10 KM For Time Homework: 40 min Run- All Out Run 1000m 800m 600m 400m 200m *Rest 1:30min B/Sets *Into - Cool Down Until Time Cap

קבוצת ריצה 280724

TEST 5\8\10 KM For Time Homework: 40 min Run- All Out Run 1000m 800m 600m 400m 200m *Rest 1:30min B/Sets *Into - Cool Down Until Time Cap

הנפות אולימפיות 280724

Snatch: 3 Waves: 3 Reps @60-65% 2 Reps @70-75% 1 Reps @75-80% Clean & Jerk: 3 Waves: 3 Reps @60-65% 2 Reps @70-75% 1 Reps @75-80% כל גל מורכב מסט של 3-2-1 חזרות. מעלים משקל בכל גל ונשארים בטווח האחוזים.

הנפות אולימפיות 280724

Snatch: 3 Waves: 3 Reps @60-65% 2 Reps @70-75% 1 Reps @75-80% Clean & Jerk: 3 Waves: 3 Reps @60-65% 2 Reps @70-75% 1 Reps @75-80% כל גל מורכב מסט של 3-2-1 חזרות. מעלים משקל בכל גל ונשארים בטווח האחוזים.

קרוספיט 290724

Warm Up: 200m Run 15 Sit-Ups 8 Lunge-Lunge-Squat 10 Plate Ground to Overhead (2sec Top) 100m Run 10 Cat Cows 10 Front Squats Joker: 100 Reps Of 90 Degree Lateral Raises Strength: Front Squats 8-8 65-75% 6-6 70-80% Metcon: 12min AMRAP: 12-9-6-3 T2B Double DB Snatches 22.5/15

קרוספיט 290724

Warm Up: 200m Run 15 Sit-Ups 8 Lunge-Lunge-Squat 10 Plate Ground to Overhead (2sec Top) 100m Run 10 Cat Cows 10 Front Squats Joker: 100 Reps Of 90 Degree Lateral Raises Strength: Front Squats 8-8 65-75% 6-6 70-80% Metcon: 12min AMRAP: 12-9-6-3 T2B Double DB Snatches 22.5/15

פאוורבילדינג 290724

Warm Up 5min AMRAP 30sec Coach Stretch each 10 Half Kneeling SA Bottom Up KB Press 5/5 10 Alt SL RDL to Knee Hug STRENGTH 1 HIP THRUST 3X8-10 STRENGTH 2 PUSH+PULL 4 Sets 6 Seated Filly Press each 8-10 SA Wide Row each STRENGTH 3 Squat+Calves 5 Sets 7-9 BSS Suitcase Hold each+7-9 BSS BW each 15-20 Eccentr Calf Raises UB Finisher 3-4 Sets 10-12 DB Crush Grip Biceps Curls Slow way Down 10-12 Lateral Raises- 10-15sec hold at Last Rep 10-12 Bench Dips -2-3sec Hold at Bottom

פאוורבילדינג 290724

Warm Up 2 Sets of 30sec Coach Stretch each 10 Half Kneeling SA Bottom Up KB Press 5/5 10 SL RDL to Knee Hug 5/5 STRENGTH 1 HIP THRUST 3X8-10 STRENGTH 2 PUSH+PULL 3 Sets 6 Seated Filly Press each 8-10 SA Wide Row each STRENGTH 3 Squat+Calves 3-5 Sets 7-9 BSS Suitcase Hold each+7-9 BSS BW each 15-20 Eccentr Calf Raises UB Finisher 2-3 Sets 10-12 DB Crush Grip Biceps Curls Slow way Down 10-12 Lateral Raises- 10-15sec hold at Last Rep 10-12 Bench Dips -2-3sec Hold at Bottom

קרוספיט 300724

Warm Up: 3 Rounds: 10 Alt. Samson Stretch 20 Deficit Calf Raises (On Plate) 10 RBM Metcon: 14min AMRAP: 200m Weighted Run 12 MB Clean 10/6 6 Burpees --Rest 2min-- 14min AMRAP: 200m Run 12 Alt. DB Snatches 22.5/15 6 Burpees Cash Out: 3 Sets: 10 BB Biceps Curls 10 Strict Leg Raises

קרוספיט 300724

Warm Up: 3 Rounds: 10 Alt. Samson Stretch 20 Deficit Calf Raises (On Plate) 10 RBM Metcon: 14min AMRAP: 200m Weighted Run 12 MB Clean 10/6 6 Burpees --Rest 2min-- 14min AMRAP: 200m Run 12 Alt. DB Snatches 22.5/15 6 Burpees Cash Out: 3 Sets: 10 BB Biceps Curls 10 Strict Leg Raises

קרוספיט 310724

Warm Up: 3 Rounds: 10 Scap Pull-Ups 4 BB Good Mornings 4 Slow Motion Deadlifts Joker: 100 Reps Of Band Pull A Parts Strength: Deadlifts 8-8 65-75% 6-6 70-80% Metcon: 15min AMRAP: 10 KB'S Thrusters 24/16 10 Alt. V-Ups 200m Run

קרוספיט 310724

Warm Up: 3 Rounds: 10 Scap Pull-Ups 4 BB Good Mornings 4 Slow Motion Deadlifts Joker: 100 Reps Of Band Pull A Parts Strength: Deadlifts 8-8 65-75% 6-6 70-80% Metcon: 15min AMRAP: 10 KB'S Thrusters 24/16 10 Alt. V-Ups 200m Run

מתלבטים? בואו להתייעץ חינם!

מפה מתחילים